Werkzaamheden in Amsterdam

Wij hebben nog veel werk te verzetten, maar er ook al veel af. Op sommige werkterreinen komen we niet meer terug.

Echt een mooi project, en nu dan al weer verder naar section 3 de oost tak. Tunnel tussen Amstel en Centraalstation. Ook daar komt de nieuwe spoorbeveiliging in.

Een mooi project van C2000 (open coax antenne systeem voor de hulpdiensten), Baanscheiders (schakelaars tussen de 3e rail), rijtuigen modificatie en niet te vergeten het SCMA project van Alstom.

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Troonswisseling voor Agentschap Telecom complexer dan die van 1980

De troonswisseling op 30 april aanstaande betekent voor Agentschap Telecom een grotere uitdaging dan die van Beatrix in 1980. De ether is veel‘dichtbevolkter’ dan toen, de media-aandacht zal enorm zijn en recente incidenten laten zien dat een goede beveiliging essentieel is. Dat zorgt voor een grote behoefte aan draadloze telecommunicatie via etherfrequenties op een kleine geografische oppervlakte. De medewerkers van Agentschap Telecom hebben waardevolle ervaring opgedaan met dergelijke uitdagingen bij de Olympische Spelen in Londen vorig jaar. Vanwege het belang van een geslaagde troonswisseling, heeft het agentschap een projectteam dat het frequentiegebruik tijdens de troonswisseling zo goed mogelijk faciliteert en controleert.

Agentschap Telecom regelt de uitgifte van frequenties voor bijvoorbeeld mobiele telecommunicatienetwerken, openbare orde- en veiligheidsdiensten en de media. ‘Onze uitdaging is om in een relatief klein gebied zoveel mogelijk partijen van frequenties te voorzien en te zorgen voor een ongestoord frequentiegebruik’, aldus Aart Ballast,  projectleider van het agentschap bij de troonswisseling. Denk bij frequentiegebruikers aan defensie, politie, Koninklijke Marechaussee, hulpdiensten, publieke-  en commerciële omroepen uit binnen- en buitenland en netwerkoperators die voor het mobiele telefoonverkeer zorgen.

Videoverbindingen

De ether is voor te stellen als een grote cake die je bij frequentietoekenningen verdeelt in plakjes, afhankelijk van de bandbreedte. Bij veel vraag raakt de cake op. Vooral videobeelden vragen ‘dikke plakken cake’ en dat maakt de verdeling complexer omdat je minder ruimte overhoudt om te verdelen. Ballast: ‘Tegenwoordig zie je bij evenementen al snel de inzet van auto’s, motoren, vaartuigen en helikopters om televisiebeelden te maken. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van de beelden van de vaartocht over ’t IJ.’

aart-ballast

Aart Ballast: ‘”De ether is voor te stellen als een grote cakedie je bij frequentietoekenningen verdeelt in plakjes.”

Toezicht

Medewerkers van Agentschap Telecom zijn op 29, 30 april en 1 mei ter plaatse in Amsterdam. Ze controleren of alles goed gaat met het frequentiegebruik. Partijen die geen vergunning hebben en toch gaan zenden, kunnen storing veroorzaken. Die ‘stoorzenders’ kunnen door het agentschap snel worden gelokaliseerd. Het agentschap kan dan meteen tegen ze optreden. ‘Maar het is de bedoeling om er een feest van te maken en niet meteen te beboeten. Goede informatieverstrekking in de aanloop naar en tijdens het evenement  voorkomt al veel storingen’, aldus Patrick Visser, de deelprojectleider Toezicht bij de troonswisseling.

Het agentschap zet vanaf 29 april vanuit Amersfoort ook het Landelijk Meetnet Telecom in om preventief potentiële knelpunten op te sporen. Hiermee wordt standaard op twaalf locaties in het land gemeten. Voor deze gebeurtenis wordt een extra ontvanger opgesteld in het centrum van Amsterdam. Visser: ‘Hiermee kunnen we storingen op de videoverbindingen, mobilofoons of portofoons vroegtijdig signaleren, en daarmee onze collega’s ter plaatse ondersteunen om de storing te beëindigen.’

BRON: Agendschap telecom

Frequentiegebruik radiozendamateurs rond troonswisseling in omgeving Amsterdam

In de periode 29 april tot 2 mei 2013 mogen radiozendamateurs geen gebruik maken van de frequenties in de 13 cm amateurband. Dit geldt voor een gebied van 40 km rond de Dam in Amsterdam. Dat heeft Agentschap Telecom besloten.

Het agentschap heeft inmiddels vele vergunningaanvragen ontvangen voor frequentiegebruik in de band 2320 – 2400 MHz. Dit gaat om vergunningen voor mobiele communicatie die worden ingezet tijdens de Troonswisseling, bijvoorbeeld voor videoverbindingen. Aangezien deze mobiele frequentiegebruikers de primaire rechthebbenden zijn op deze band, heeft dit gevolgen voor de radiozendamateurs.

40 kilometer

De Amateurdienst zal daarom het frequentiegebruik in een straal van 40 kilometer rond de Dam in Amsterdam moeten staken in de periode van 29 april 08:00 tot 2 mei 00:00 uur. Dit gebeurt op basis van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008, artikel 9 onderdeel b en d. Ook het uitzenden van buiten dit 40 km gebied met grote vermogens en antennes gericht op het centrum van Amsterdam, is niet toegestaan. Agentschap Telecom zal het frequentiespectrum monitoren en gedurende deze periode in Amsterdam aanwezig zijn. Overtreders zullen zo nodig beboet worden.

Onbemand

Ook vergunninghouders van onbemande amateurstations in de band 2320 – 2400 MHz mogen in een straal van 40 km. van de Dam in Amsterdam geen uitzendingen verzorgen. Deze vergunninghouders  zullen persoonlijk benaderd worden door het agentschap.

Bron: Agentschap Telecom AT

Am*dam 11 februari 2012

Vandaag moest ik voor het werk nog even boven Amsterdam zijn en heb ik Karin, Gaby en mijn moeder meegenomen om op de terug weg Amsterdam in te gaan. Auto geparkeerd achter het Centraal Station en daarna met de tram en lopend door Amsterdam. Natuurlijk met een koffie en warme chocomelk met ……. Was wel nodig ook met deze temparatuur (min 5) Maar het was wel lekker met de blauwe lucht en de zon. Zeker niet beren koud….

Deze slideshow vereist JavaScript.