Troonswisseling voor Agentschap Telecom complexer dan die van 1980

De troonswisseling op 30 april aanstaande betekent voor Agentschap Telecom een grotere uitdaging dan die van Beatrix in 1980. De ether is veel‘dichtbevolkter’ dan toen, de media-aandacht zal enorm zijn en recente incidenten laten zien dat een goede beveiliging essentieel is. Dat zorgt voor een grote behoefte aan draadloze telecommunicatie via etherfrequenties op een kleine geografische oppervlakte. De medewerkers van Agentschap Telecom hebben waardevolle ervaring opgedaan met dergelijke uitdagingen bij de Olympische Spelen in Londen vorig jaar. Vanwege het belang van een geslaagde troonswisseling, heeft het agentschap een projectteam dat het frequentiegebruik tijdens de troonswisseling zo goed mogelijk faciliteert en controleert.

Agentschap Telecom regelt de uitgifte van frequenties voor bijvoorbeeld mobiele telecommunicatienetwerken, openbare orde- en veiligheidsdiensten en de media. ‘Onze uitdaging is om in een relatief klein gebied zoveel mogelijk partijen van frequenties te voorzien en te zorgen voor een ongestoord frequentiegebruik’, aldus Aart Ballast,  projectleider van het agentschap bij de troonswisseling. Denk bij frequentiegebruikers aan defensie, politie, Koninklijke Marechaussee, hulpdiensten, publieke-  en commerciële omroepen uit binnen- en buitenland en netwerkoperators die voor het mobiele telefoonverkeer zorgen.

Videoverbindingen

De ether is voor te stellen als een grote cake die je bij frequentietoekenningen verdeelt in plakjes, afhankelijk van de bandbreedte. Bij veel vraag raakt de cake op. Vooral videobeelden vragen ‘dikke plakken cake’ en dat maakt de verdeling complexer omdat je minder ruimte overhoudt om te verdelen. Ballast: ‘Tegenwoordig zie je bij evenementen al snel de inzet van auto’s, motoren, vaartuigen en helikopters om televisiebeelden te maken. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van de beelden van de vaartocht over ’t IJ.’

aart-ballast

Aart Ballast: ‘”De ether is voor te stellen als een grote cakedie je bij frequentietoekenningen verdeelt in plakjes.”

Toezicht

Medewerkers van Agentschap Telecom zijn op 29, 30 april en 1 mei ter plaatse in Amsterdam. Ze controleren of alles goed gaat met het frequentiegebruik. Partijen die geen vergunning hebben en toch gaan zenden, kunnen storing veroorzaken. Die ‘stoorzenders’ kunnen door het agentschap snel worden gelokaliseerd. Het agentschap kan dan meteen tegen ze optreden. ‘Maar het is de bedoeling om er een feest van te maken en niet meteen te beboeten. Goede informatieverstrekking in de aanloop naar en tijdens het evenement  voorkomt al veel storingen’, aldus Patrick Visser, de deelprojectleider Toezicht bij de troonswisseling.

Het agentschap zet vanaf 29 april vanuit Amersfoort ook het Landelijk Meetnet Telecom in om preventief potentiële knelpunten op te sporen. Hiermee wordt standaard op twaalf locaties in het land gemeten. Voor deze gebeurtenis wordt een extra ontvanger opgesteld in het centrum van Amsterdam. Visser: ‘Hiermee kunnen we storingen op de videoverbindingen, mobilofoons of portofoons vroegtijdig signaleren, en daarmee onze collega’s ter plaatse ondersteunen om de storing te beëindigen.’

BRON: Agendschap telecom