Australische tegen Japan inzake de walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan 26 juni t/m 16 juli

SSCS Court

International Court of Justice

Op woensdag 26 juni a.s. vindt bij het Internationaal Gerechtshof de eerste hoorzitting plaats van het proces dat de Australische overheid heeft aangespannen tegen Japan inzake de walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan. De hoorzittingen zullen de komende drie weken plaatsvinden, van 26 juni tot 16 juli a.s.
Namens Sea Shepherd Nederland zullen directeur Geert Vons en bestuurslid Alex Cornelissen in de rechtszaal aanwezig zijn.

De openbare hoorzittingen zullen volledig en live uitgezonden worden op de website van het Internationaal Gerechtshof:  www.icj-cij.org/presscom/multimedia.php?p1=6  en zijn ook te zien via UN Web TV:http://webtv.un.org/.

26 juni

In het Internationaal Gerechtshof in Den Haag vond vandaag, woensdag 26 juni 2013, de eerste zitting plaats in het proces dat Australië heeft aangespannen tegen Japan inzake de jaarlijkse walvisjacht.

Japan geeft zichzelf ieder jaar een vergunning om onder het mom van wetenschappelijk onderzoek jaarlijks ruim 1000 walvissen te mogen doden. Hiermee handelt Japan niet overeenkomstig een aantal door de IWC (International Whaling Commision) gestelde voorwaarden en daarom vindt Australië dan ook dat Japan het zogenaamde wetenschappelijke walvisvangst programma, JARPA II, moet stoppen.

Vandaag was het aan Australië om te openen en argumenten en feiten op tafel te leggen. Ik was gewaarschuwd dat het bijwonen van een rechtszaak heel saai en langdradig zou kunnen zijn, Daarvan was gelukkig absoluut geen sprake. Australië wist een aantal essentiële punten in deze gevoelig liggende kwestie wel heel duidelijk uiteen te zetten.

Kernpunten van vandaag waren de vragen in hoeverre de Japanse walvisjacht daadwerkelijk te maken heeft met wetenschappelijk onderzoek, en of de door de Japanse overheid zelf afgegeven vergunningen om onder het mom van wetenschappelijk onderzoek grote aantallen walvissen te mogen doden wel in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals die door de IWC zijn gesteld.

Om een kort en bondig antwoord te geven, nee, dit blijkt volgens Australië absoluut niet het geval te zijn. Al vrij snel werd de toon gezet met de opmerking dat het doden van het onderwerp van onderzoek niet de eerste optie zou moeten zijn.

Artikel 8 van het uit 1946 daterende International Convention on the Regulation of Whaling van de IWCkreeg enorm veel aandacht en lijkt de kern van het twistpunt te vormen.

Binnen het IWC mogen landen op basis van goed vertrouwen in speciale gevallen een special permit(specifieke vergunning) afgeven om in het kader van wetenschappelijk onderzoek een beperkt aantal (en dus niet een ongelimiteerd aantal) walvissen te doden indien dit daadwerkelijk bijdraagt tot een beter inzicht en behoud van walvissoorten in het algemeen.

Daar gaat het al meteen fout. Hoe special is een special permit wanneer deze vergunning jaar in jaar uit wordt afgegeven voor een ogenschijnlijk onbeperkt aantal te doden walvissen? De enige beperking lijkt te worden gevormd door de vriescapaciteit van het fabrieksschip van de Japanse walvisvaardersvloot.

Hoe zit het verder met het feit dat Japan niet voldoet aan de voorwaarden van de IWC om vooraf een duidelijke opgaaf van reden voor een af te geven vergunning, ter goedkeuring voor te leggen aan het wetenschappelijk comité van de IWC? Het zal geen verbazing oproepen dat het wetenschappelijk comité van de IWC zich herhaaldelijk zeer kritisch heeft uitgelaten over het beleid en gedrag van Japan aangaande wetenschappelijk walvisonderzoek .

Japan is hier nooit echt open in geweest en claimt dat zij hierover aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Het IWC heeft Japan herhaaldelijk aangesproken op deze houding en vriendelijk verzocht haar beleid aan te passen aan de IWC voorwaarden. Tevergeefs. Hoe kunnen internationale verdragen en afspraken een kans van slagen hebben zonder een goede basis van wederzijds ?

Gemaakte afspraken binnen het IWC gelden bindend te zijn, maar Japan trekt zich daar niets van aan, en ondermijnt de authoriteit van de IWC.

JARPA II onderzoekers hebben nog nooit blijk gegeven met andere (zowel Japanse als niet-Japanse) wetenschappers te willen samenwerken en hebben meerdere verzoeken hiertoe, met gebruikmaking van niet-dodelijke onderzoeksmethoden, afgewezen.

De doelstellingen van het zogenaamde wetenschappelijke JARPA II onderzoek zijn zeer vaag en onduidelijk. Zo kun je je bijvoorbeeld afvagen of je de resultaten van het onderzoek naar bijvoorbeeld gedrag en migratie niet beïnvloed wanneer je ieder jaar zo’n 1000 exemplaren van je onderwerp van onderzoek meent te moeten doden. Wat te denken van het feit dat de onderzoeksgebieden van JARPA II zo goed als samenvallen met de gebieden waar, voordat het moratorium van kracht was, commercieel op walvissen werd gejaagd?

Dan is er ook nog eens geen einddatum voor het JARPA II onderzoek gesteld. Iets wat voor degelijk wetenschappelijk onderzoek absoluut niet gebruikelijk is.

Internationale wetenschappers zijn niet in de gelegenheid gesteld hun commentaar te geven op het eerste JARPA onderzoek. Na beeindiging van dit eerste onderzoek werd in 2005 meteen gestart met JARPA II, en zonder opgaaf van reden werden de quota van aantallen te doden walvissen zo goed als verdubbeld.

Het Japanse onderzoek voldoet niet aan international geldende minimale eisen van degelijk onderzoek en draagt in geen enkele mate bij aan een beter inzicht in behoud van gezonde walvispopulaties. Volgen de voorwaarden van de IWC mag alleen in hoge uitzondering en in geval van absolute noodzaak gebruik worden gemaakt van ‘dodelijk onderzoek’. Japan is verantwoordelijk voor 95% van al het ‘dodelijk onderzoek’ wereldwijd. Het doden is een voorwaarde geworden, en de quota moeten gehaald worden; JARPA II heeft niets te maken met wetenschappelijk onderzoek.

Vandaag werd op basis van concrete feiten en uitspraken heel duidelijk dat Japan een wel zeer eigen interpretatie heeft van met name Artikel 8 van het uit 1946 daterende International Convention on the Regulation of Whaling van de IWC. Hoe zou het Internationaal Gerechtshof hierover denken?

Bron: Geert Vons, directeur Sea Shepherd Nederland

Pamela Anderson spoke to the press about why she supports Sea Shepherd


Pamela Anderson Launches Sea Shepherd’s Operation Zero Tolerance Aboard the SSS Brigitte Bardot
Anderson, the “U.S. Brigitte Bardot,” Dons a Wetsuit and Arrives via Jet Ski to Meet the Press
Actress and animal advocate Pamela Anderson visited the SSS (Sea Shepherd Ship) Brigitte Bardot in Marina del Rey, Calif. Friday to launch Operation Zero Tolerance, Sea Shepherd Conservation Society’s ninth campaign to defend at-risk whales in Antarctica.
The actress, whom some have likened to French actress Brigitte Bardot due to both actress’ stunning beauty and passion for animals, donned a Sea Shepherd wetsuit, rode a jet ski and hugged an activist dressed as a shark, to help launch Operation Zero Tolerance and welcome the SSS Brigitte Bardot vessel on its maiden visit to the mainland U.S. She was met by a large contingent of photographers and media who listened to her speak about why she supports Sea Shepherd’s mission to defend marine wildlife on the high seas.

“I love Sea Shepherd,” said Anderson. “Sea Shepherd founder Captain Paul Watson and his organization are doing great work,” she said. “We have to do everything we can to protect biodiversity in our oceans. As Paul says, ‘If the oceans die, we die.'”

In speaking about the legal controversy that has surrounded Captain Watson recently, the actress said: “Paul has been treated unfairly by stupid poachers. But nothing is going to stop Sea Shepherd — ever,” she concluded.

PD35SSCS 1E DAY BACK ON THE AIR

Vandaag was de eerste dag dat de speciaal call weer in de lucht was. In de avond waren we actief. Vanavond 146 stations in het log. Was weer super om zo bezig te zijn. Hoop iedereen te spreken op de band. Zelfs nog aan het einde van de avond actief geweest op de 2 meter in SSB. Op 144310 Mhz ging het super met de mini beam. We hebben nog wat testjes gedaan en daaruit kwam naar voren dat deze 3 elements LFa voor 2 meter het boven verwachting doet. Een leuke antenne die tekoop is bij Marcus (Hamshop). Marcus ook vanavond nog in het log en gesproken. Super avond met veel leuke qso’s.

Speciaal call PD35SSCS van 1 juni tot en met 28 juni actief voor de 1e keer dit jaar

De missie van Sea Shepherd

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is opgericht in 1977 en is een internationale liefdadigheidsinstelling met als doelstelling de conservatie van al het leven in zee. Onze missie is om de afslachting van het leven in zee en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen om zo ecosystemen en soorten te beschermen en te behouden.

Sea Shepherd gebruikt direkte aktie op een innovatieve manier om te documenteren en te onderzoeken en waar nodig aktie te ondernemen om illegale activiteiten bloot te leggen en de confrontatie aan te gaan op volle zee. Door het wankele evenwicht van de biodiversiteit van onze ecosystemen te waarborgen, werkt Sea Shepherd om het overleven van deze ecosystemen zeker te stellen voor toekomstige generaties.

De call PD35 SSCS staat voor de 35 jaar inzet en actie.

In de maand juni zullen wij actief zijn van 1 juni tot en met 28 juni

In de maand oktober van 1 oktober tot 28 oktober

En als laatste van 3 december tot en met 31 december

Meer info komt er op QRZ.com en natuurlijk hier in het Blog.

Op deze link vindt u meer info. Elke euro is welkom in de actie tot het behoud.

http://my.seashepherd.org/netcommunity/pd35sscs

Wij hopen iedereen natuurlijk te werken en te kunnen voorzien van een speciaal qsl via het buro. Helaas verzenden wij alleen via het buro en niet anders. Graag dus aangeven in het qso buro ja/nee

Groet Rene PD2RKG / Willem PD4W