Olivier ON4EI will be back again

After his success in the CQ WW WPX SSB contest, March 2013, where he was the European winner in the single operator low power category, Olivier ON4EI will be back again to activate EI8GQB and EI1A for the CQ WW DX SSB contest, 20-30th October 2013.
He aims to be in the European top 3. Follow his activity and antenna experimentation on http://www.qrz.com/db/EI8GQBwhere you will find a live information banner with on air frequencies and information.
Also, LIVE video streaming from the caravan on http://www.ustream.tv/channel/ei8gqb.
Equipment:
18m top loaded vertical monopole for 160-80m-40m bands + 32 radials.
3 elements East-West two-direction inverted V beam for 40m band.
200m long beverage RX antenna East-West directional.
2 x Spiderbeam antennas for 20/15/10m bands.
Rigs are Elecraft K3+P3 & Kenwood TS2000 100W.
500Ah battery bank + 180W solar panel and 400W wind generator.
Objective: Have fun, meet friends on the air, participate using green energy only and be amongst the European top 3 in the SOABLP category.
I dare to meet you on the air again.
Thank you and 73.
Olivier (ON4EI)

Radiozendamateurs zijn belangrijke pioniers

Radiozendamateurs zijn belangrijke pioniers

‘Breakie breakie, hier 27 mc-er….’. Dat is het beeld dat menigeen heeft van de radiozendamateur. Een trucker die met collega’s kletst of iemand die met een zelf in elkaar geknutseld radioapparaat contact zoekt met mensen aan de andere kant van de wereld. Maar dan doen we de radiozendamateurs te kort. Er zijn er maar liefst 13.000 geregistreerd bij Agentschap Telecom, onder wie astronaut André Kuipers. Veel zendamateurs zorgen met hun pioniersgeest voor belangrijke innovaties die later door de commerciële markt worden overgenomen.

Het agentschap stelt de verplichte examens op voor radiozendamateurs, zorgt dat er zendfrequenties worden uitgegeven, registreert de roepnaam van de radiozendamateur, maakt de spelregels en ziet toe op naleving van die regels. Een van de mensen die daar bij Agentschap Telecom mee bezig is, is George Petersen, adviseur Veiligheid.

Buitenaards contact

Volgens Petersen varieert de groep radiozendamateurs van pionerende zelfbouwers (de kleinste groep) tot liefhebbers die her en der radiocontacten willen scoren, het liefst ver weg. ‘Daar zijn elk weekend wedstrijden in. Het uitzenden in morsecodes is bijvoorbeeld heel populair, wereldwijd doen daar honderdduizenden mensen aan mee.’ De groep vergrijst wel, zegt Petersen, en zal kleiner worden door internetmogelijkheden als bijvoorbeeld Skype. ‘Maar de uitdaging van de zelfbouwer en de magie van het via de lucht contact maken met de andere kant van de wereld, zullen er altijd blijven.’ En soms is er zelfs buitenaards contact: astronaut André Kuipers heeft tijdens zijn laatste ruimtereis via een amateurfrequentie contact gehad met radiozendamateurs en hij heeft ook met scholieren gepraat via die frequentie. Petersen: ‘het was dan zaak zijn ISS-station met je antenne te volgen en dan had je per overkomst tien minuten de tijd om contact te maken.’

Economische waarde

De radiozendamateurs zenden ook uit in de commercieel heel interessante banden van 100 tot 5000 MHz. Er komt steeds meer druk op die banden omdat met name de mobiele operators steeds meer ruimte opeisen. ‘Ik kan me voorstellen dat de komende jaren kritisch gekeken wordt naar de voor de zendamateurs beschikbare ruimte, maar tegelijkertijd komen er ook steeds meer in onbruik geraakte lage frequenties bij voor de amateurs. En vergeet de economische waarde niet. Als in Nederland tien of honderd zendamateurs pionieren met de grenzen van de techniek, dan spreek je al over economisch belang. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom Software Defined Radio, een nieuwe radiotechniek. ’

Enquête

De radiozendamateurs gaven Agentschap Telecom onlangs een 6,9 voor de dienstverlening, zo bleek uit een enquête. Wel vinden ze dat het agentschap extra moet controleren op sociaal wangedrag op amateurfrequenties. Volgens Petersen kan het agentschap geen boetes opleggen voor bijvoorbeeld beledigen of bedreigen, daarvan moet je aangifte doen bij de politie. ‘Maar als een zendamateur bezig is met het moedwillig verstoren van de uitzendingen van andere radiozendamateurs of op een frequentie uitzendt waarbinnen bijvoorbeeld vliegverkeer communiceert, dan heeft het agentschap voldoende handhavende middelen om de betreffende zendamateur te bestraffen, waaronder boetes en zendverboden.’

Bron: agendschap telecom