Maatschappij bewust maken van telekwetsbaarheid

Juli vorig jaar vielen cruciale verbindingen uit door een storing in een KPN-knooppunt voor telecommunicatie in de Rotterdamse Waalhaven. Vanwege de grote maatschappelijke effecten was de storing aanleiding voor de Inspectie Veiligheid & Justitie en Agentschap Telecom om het incident te onderzoeken. Dit onderzoek past bij een nieuwe taak die het agentschap sinds 5 juni jl. heeft: toezicht houden op continuïteit van telecomnetwerken. Een belangrijke taak, want het is van belang dat bedrijven en burgers kunnen vertrouwen op telecommunicatienetwerken.

Tijdens de storing in Rotterdam vielen onder andere verbindingen voor de hulpverleningsdiensten uit. De metro reed niet. En in beperkte mate was het niet meer mogelijk om een melding via 112 te maken. “Dat toont direct de impact van zo’n storing op de maatschappij”, benadrukt Ties Dammers van de afdeling Toezichtbeleid & Sancties. Helaas stond het Waalhaven-incident niet op zich: ook de brand in een Vodafone-knooppunt, april dit jaar, had aanzienlijke gevolgen: bij diverse grote bedrijven en ministeries was de mobiele communicatie een week lang uit de lucht. Ook veel particulieren raakten gedupeerd omdat ze lange tijd niet konden bellen of sms’en.

Vertrouwen in telecommunicatie bewaren

“Samen met de telecomaanbieders heeft Agentschap Telecom een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het vertrouwen in het stelsel van telecommunicatie overeind te houden”, zegt Ties Dammers. “De maatschappij mag van het agentschap verwachten dat wij er op toezien dat telecomaanbieders voldoen aan hun zorgplicht. Zij moeten er op hun beurt voor zorgen dat de continuïteit van telecommunicatienetwerken en –diensten verzekerd is. Telecomdiensten moeten vrijwel altijd beschikbaar zijn voor de maatschappij.”

Continuïteitsplan en bewustwording

Het agentschap heeft naar aanleiding van de eerder genoemde incidenten de term telekwetsbaarheid geïntroduceerd. “Daarmee willen we aangeven dat de maatschappij zich niet bewust is van de afhankelijkheid van telecommunicatie”,legt Dammers uit. “Hier ligt ook een duidelijke taak voor het agentschap. Zo wijzen we bedrijven en organisaties er op dat ze in geval van storingen een continuïteitsplan moeten hebben dat beschrijft hoe ze hun meest essentiële communicatie in de lucht houden. Andersom willen we gebruikers van de netwerken bewust maken van de risico’s als er een verbinding uitvalt. Het is belangrijk over alternatieven na te denken, bijvoorbeeld voor het bereiken van 112.”

Risicogebaseerde aanpak

Agentschap Telecom biedt de telecomaanbieders handvatten om te voldoen aan hun wettelijke plichten. Dammers: “Zo hebben wij een model ontwikkeld waarin we het risico van de uitval van een netwerk in kaart brengen op basis van de gebruikers van dat netwerk. Hoe groter de economische en maatschappelijke belangen, hoe groter het effect van uitval, hoe groter het risico. En daarmee hoe belangrijker het is om de continuïteit van dat netwerk overeind te houden.” Het agentschap bevordert het gebruik van dit model door de aanbieders actief. Als aanbieders het goed doen wanneer het gaat om continuïteit, voldoen ze niet alleen aan hun wettelijke plicht, maar tonen ze ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat kan van het agentschap verwacht worden?

Begin juni heeft het agentschap een meldpunt ingesteld waar telecomaanbieders alle relevante storingen moeten melden. “Het aantal meldingen van grote omvang is tot nu toe redelijk beperkt gebleven. Laten we hopen dat het nog lang zo blijft”, zegt Dammers. “Het agentschap kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de continuïteit in de telecommunicatie.” Het agentschap is druk bezig met het verder vormgeven van de nieuwe taak. Voorlichting, een dialoogsessie, een nulmeting van de stand van zaken en de eerste audits en inspecties staan op de rol.

Bron: Agentschap Telecom

Radiocommunications Agency Netherlands