Cegelec Infra dag 13 September

Cegelec Infra 13 September 2012

Iedereen bedankt voor deze mooie dag. We hebben met zijn alle er echt een wereld dag van gemaakt. Alle item’s zijn besproken en het team heeft als team alle opdrachten gedaan. 4 groepen gingen op pad….super. Echt leuk en voor al het bouwen van de water brug als team was lachen tussen de rit door. Nogmaals iedereen bedankt.

Erwtensoep party Cegelec Infra

Vanavond om 0:30 uur bij de jongens langs gegaan om een kop erwtensoep en een broodje rookworst langs te brengen. Het was een verrassing voor ze en een blik van waardering met deze weersomstandig heden. Ook vannacht is het weer min 5 graden. Maarten en Gerard zijn ook langs geweest, het was een leuke erwtensoep party bij de infra boys. Heren nogmaals bedankt.

rail infra

Veel mensen vragen zich af wat ik doe of gedaan heb. Hieronder een kleine opsomming

2009-heden
Projectmanager

Verantwoordelijk voor de afdeling Rail Infra en voor het realiseren van projecten. Zowel uitvoeringstechnisch als financieel.
Hieronder vallen onder andere:
Zorg dragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden;
De projecten moeten binnen de tijdskaders die zijn overeen gekomen met de opdrachtgever worden uitgevoerd;
Tevens het opstellen van meer en minderwerk;
De werkzaamheden uitvoeren binnen de overeengekomen aanneemsom;
Het houden en/of bijwonen van vergaderingen met de opdrachtgever;
Zorg dragen dat de geleverde producten aan de eisen van de wet, normen en aan de eisen van de opdrachtgever voldoen.

Het uitvoeren van diverse projecten voor diverse klanten:
MNO Vervat, RET, Randstadrail, HTM, Holland Casino, ProRail, Siemens, Alstom, Ned-Train

Het realiseren van diverse systemen. MNO Vervat busterminal Amsterdam. De complete installatie. RET centraalstation het verplaatsen van diverse componenten in een indienst zijnde installatie zonder exploitatie verstoring. Randstadrail onderstations. HTM vliettunnel storing en onderhoud. Holland Casino de cctv installatie bestaande uit een zeer groot aantal cctv camera’s en harddisk. C2000 tunnel installatie’s

2008-2009
Projectmanager
Verantwoordelijk voor de afdeling Rail Infra.

2004-2008
projectleider
Het realiseren van de HSL aansluiting van Hoofddorp tot aan Antwerpen. Aansluiten van Siemens inter-lockings en baan apparatuur. Aansluiten en afstellen van de hoge snelheids wissels voor Alcatel. Verantwoordelijk voor: de spoorbeveiliging en aarding die hiermee verband houd. Al het kabel laswerk op het noordelijke deel. Diverse ombouwen aan de EBS installaties bij Prorail. Onderhoud werkzaamheden voor Ned-train en Alstom. Dit is vooral in diverse type’s rijtuigen.

1998-2004
Senior projectleider
Het realiseren van de projecten bij de RET te Rotterdam. Ombouwen van bestaande installaties op indienstzijde exploitatie sporen. Het uitdenken van installatie methodes die zorgen voor geen verstoring in normaal bedrijf. Ombouw rangeerterrein waalhaven. Verder de verantwoording over diverse flow projecten in diverse technieken

1991-1998
Montageleider ,IBS monteur
Verantwoordelijk voor de business in de rail projecten. Opdrachtgever in deze periode was het GVB te Amsterdam. Hier heb ik in die tijd diverse projecten gedaan. Rijtuig ombouw t.b.v. zub 122.CCTV installaties aan rijtuig zijde en baan. Ombouw van AEG baan apparatuur naar ZUB 122. IBS rijtuigen en baan. Hierin verantwoordelijk voor het plegen van acquisitie werving van projecten en de uitvoering van projecten.

1990-1991
Monteur, 1e monteur
Begeleiden en werken aan HF dichte installaties voor het KLPD en Defensie

1984-1990
Monteur, 1e monteur
Begeleiden en werken aan verkeersregel installaties. Het monteren en afregelen van verkeerslussen. Plaatsen en inbedrijfstelling van roodlicht camera’s

1981-1984
Bedrijfsschool Siemens
Het volgen van de Siemens bedrijfsvakopleiding te Den Haag. Op de volgende projecten stage gelopen binnen het bedrijf. Hoogovens, Verkeerstechniek, SUN lijn Utrecht en de 3Kv kasten bouw.