Peil doos actief in de regio Den Haag

In de regio kwam mij het volgende te oren. Er zijn 4 amateurs die een speciale pijldoos gebouwd hebben voor 70 cm

Door deze in vier hoeken van Den Haag te bedienen weten ze waar de ellende op HGL vandaan komt.

Ze kunnen op deze manier gericht aanwijzingen geven aan het Agentschap telecom.

Zoals iedereen heb kunnen lezen in hun nieuwsbrieven zullen die dan actief optreden.

Ik ben benieuwd………..